Üçler Mühendislik
DSİ Standartlarında Su Sondaj Kuyusu
DSİ Standartlarında Su Sondaj KuyusuDSİ Bölge Müdürlüğü’nden Yeraltısuyu Arama Belgesinin alınması işleminden sonra Hidrojeolojik etüt aşamasında elde edilen verilere dayanarak açılacak sondaj kuyusunun ön projesini hazırlıyor ve teknik normlara en uygun çap ve derinlikte kuyu inşa ön projesini tasarlıyoruz.

Çalışma sahasının jeolojik ve hidrojeolojik koşulları arazide incelenip etüt edildikten sonra yeraltısuyunun alınabileceği en uygun lokasyonu tespit edilir ve işlem gerçekleştirilir.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Dalgıç Pompa Montaj / Demontaj
- Kuyu Temizliği (İnkişaf) Zemin Etüdü
- Zemin Etüdü
- Zemin Güçlendirme
- Rapor Yazılımı
 
 
Pro WEB